Rinkos tyrimai, apklausos, skambučių centras

EN SE RU

Naujienu prenumerata

Tyrimo vykdymo procesasKviečiame susipažinti su tyrimo vykdymo etapais. Čia pateikiamas tyrimo procesas, kuriame naudojamas CAWI - apklausos internetu metodas.

1. Problemos identifikavimas – formuluojamas tyrimo tikslas ir uždaviniai.

2. Metodikos parengimas – parenkama ir pagrindžiama tyrimo metodika, sudaromas anketos klausimynas.

3. Klausimyno programavimas – pagal parengtą tyrimo klausimyno algoritmą (klausimų ir atsakymų variantų seką) programuojama anketa. Klausimams ir atsakymams iš anksto priskiriami kodai. Toks automatinis duomenų kodavimas eliminuoja klaidų tikimybę, aktualią tradiciniams tyrimo metodams.

4. Respondentų pasiekimo projektavimas – išrenkamas respondentų pasiekimo ir atrankos metodas. Priklausomai nuo to, vykdoma atvira ar uždara apklausa, respondentams pasiekti gali būti naudojama: (A) Apklausos.LT respondentų duomenų bazė, (B) užsakovo pateikta respondentų duomenų bazė, (C) atviri pasiekimo kanalai (interneto svetainės, e-konferencijos, intranetai, Skype, ISQ ir kt.).

5. Duomenų rinkimas – respondentai pildo anketą. Apklausos.LT teikia pagalbą respondentams, jei apklausos metu jiems kyla neaiškumų. Vykstant apklausai naudojama efektyviausia tikslinei grupei skatinimo sistema.

6. Ataskaitos realiu laiku pateikimas – tai surinktų duomenų pagrindu tyrimo eigoje generuojama ataskaita, kurioje pateikiami respondentų atsakymai pagal anketos klausimus ir pagal reikalingus pjūvius. Vykstant apklausai turėsite galimybę realiu laiku stebėti respondentų aktyvumą ir tarpinius tyrimo rezultatus. Stebėti apklausos internetu rezultatus galėsite tik Jūs ar Jūsų leidimą turintys asmenys, prisijungę prie Apklausos.LT Klientų zonos. Jūsų pageidavimu, apklausos rezultatai gali būti ir viešai prieinami.

7. Duomenų analizė ir tyrimo ataskaitos parengimas – duomenys ir pateikiami kliento pageidaujamu formatu (MS Excel, MS PowerPoint, SPSS, ASCII, HTML, SQL ar kt.). Klientui parengiama pasirikto gylio tyrimo rezultatų ataskaita.


Apklausos internetu ataskaita realiu laiku Apklausos internetu ataskaita realiu laiku

Suvokiame lankstumo svarbą, todėl esant poreikiui galime integruotis į Jūsų vykdomo tyrimo atlikimą bet kuriame jo etape. Pavyzdžiui, jei turite paruoštą tęstinio tyrimo metodiką, ir Jums reikia surinkti periodiškai atliekamos apklausos duomenis. Tokiu atveju Apklausos.LT gali atlikti tik techninį tyrimo išpildymą: anketos programavimą, duomenų rinkimą ir ataskaitos pateikimą realiu laiku.
Apklausos.LT - rinkos tyrimai, apklausos, skambučių centras